Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az EU adatvédelmi rendelkezéseinek (GDPR) 2018 május 25. napjától alkalmazandó új rendelkezései szerint a személyes adatainak védelme fontos a Vésnök Kft. számára: azt szeretnénk, hogy partnereink biztonságban érezzék magukat, amikor weboldalunkat látogatják. Személyes adatainak felhasználása során a magánélet védelme prioritást élvez.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

1. Kik vagyunk?
A Társaságunk székhelye: 1151. Budapest, Ajándék utca 2/B.
A Társaságunk telephelye: 1151. Budapest, Ajándék utca 2/B.
A Társaságunk honlapja: www.vesnok.hu
Kapcsolattartás: vesnok@vesnok.hu
Postacímünk: 1151. Budapest, Ajándék utca 2/B
Telefonszámunk: +36 (1)320-3671
E-mail címünk: vesnok@vesnok.hu
Adószámunk: 10321740-2-42
Cégjegyzékszámunk: 01-09-065700

2. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének.
A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok. (kezelt adatok: IP cím, a látogatás idő-pontja, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.)

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, webáruházunkban történő látogatás esetén a hatékonyabb és gyorsabb vásárlás, értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb. (kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázás esetén cím).
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 a regisztráció törlésével,
 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

Ha kérdése van az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, írjon a következő e-mail címre: vesnok@vesnok.hu